เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานจัดการประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานจัดการประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559

           เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 – 12.30 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าประชุมรวม 30 คน ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร/ทหารบก สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ            เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อจีนและความสัมพันธ์ไทย จีน และที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างๆ ประจำปี 2559 นอกจากนี้ ผู้แทนแต่ละหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในอนาคต

            อนึ่ง การประชุมทีมประเทศไทยเป็นการพบปะและร่วมหารือในประเด็นสำคัญต่างๆ ของหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ทำให้การดำเนินงานของสำนักงานต่างๆ มีรูปแบบและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงมีการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน

SHARE