เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

             เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในกรุงปักกิ่ง ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร สำนักงานป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย และการบินไทย และชุมชนชาวไทย ประมาณ 130 คน เข้าร่วม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

                                

           เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกล่าวคำถวายพระพรและจุดเทียนชัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ตามด้วยการรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวโดยผู้แทนชุมชนไทย พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันดังกล่าวด้วย   

            นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนและเยาวชน ณ โรงเรียนในเมืองป่าวติ้ง มณฑลเหอเป่ย ซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการกีฬาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ