เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเป็นประธานงานวันกองทัพไทย ประจําปี 2561

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเป็นประธานงานวันกองทัพไทย ประจําปี 2561

-ข่าวสารนิเทศ-

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

**************************************************************

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเป็นประธานงานวันกองทัพไทย ประจําปี 2561นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารทั้งสามเหล่าทัพประจำกรุงปักกิ่ง  ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร บริเวณโถงก่อนเข้าห้องจัดเลี้ยงด้วย ทั้งนี้ วันกองทัพไทยตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี

 

                  

กองทัพบก นาวาเอกพิเศษสวี ไห่หัว ผู้ช่วยเสนาธิการ กองทัพเรือ พลอากาศตรีหวัง กัง ผู้ช่วยเสนาธิการ กองทัพอากาศ นอกจากนี้ ยังมีผู้ช่วยทูตทหาร รองผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตเหล่าทัพ และรองผู้ช่วยทูตเหล่าทัพต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง พร้อมคู่สมรส คณะทูตในกรุงปักกิ่ง  และ ขรก. ทีมประเทศไทย รวมทั้งภาคเอกชนไทยและจีน รวมกว่า 300 คน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันกองทัพไทย                                                           

ในช่วงกล่าวเปิดงาน เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า ความร่วมมือด้านทหารของไทย – จีนเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของสองประเทศซึ่งกระชับแน่นแฟ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ โดยในระดับสูงสุด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกฟ่าน ฉางหลง อดีตรองประธาน คณะกรรมาธิการกองทัพกลาง เข้าเฝ้าฯ เมื่อปี 2556 และทรงให้การสนับสนุนกิจการด้านการทหารของไทย รวมถึงความสัมพันธ์ไทย – จีน มาโดยตลอ

          ไทยและจีนมีความร่วมมือด้านการทหารหลายด้าน อาทิ การฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันของ 3 เหล่าทัพโดยเฉพาะในปีนี้ จะเป็นครั้งแรกที่จีนจะเข้าร่วมการฝึกคอบบร้าโกลด์ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันด้านการทหาร ไทย – จีน และการแลกเปลี่ยนฝึกอบรมกำลังพล รวมถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคในกรอบอาเซียน เป็นต้น

          ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อสุขภาพของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตลอดจนเพื่อมิตรภาพระหว่างไทยและจีน สืบไปSHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ