เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งบรรยายแก่คณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งบรรยายแก่คณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 30 คน นำโดย ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ ที่มาศึกษาดูงานที่ประเทศจีน

      ในการนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กับความสัมพันธ์ไทย – จีน และบทวิเคราะห์เกี่ยวกับคำขวัญของกรุงปักิ่งในปัจจุบัน 4 คำ ได้แก่ "爱国 รักชาติ" "创新นวัตกรรม" "包容 การอยู่รวมอย่างกลมกลืน" และ "厚德 คุณธรรม"

SHARE