เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

      เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนสำนักงานต่าง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

      พลอากาศเอก สุกำพลฯ และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2555 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมไทย-จีน โดยเป็นแขกของนายเหลียง กวงเลี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีน ทั้งนี้ พลอากาศเอก สุกำพลฯ มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนาย สี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน และนายเหลียง กวงเลี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนในระหว่างการเยือนด้วย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ