เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานงานวันกองทัพไทยประจำปี 2556

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานงานวันกองทัพไทยประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น.- 20.00 น. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้จัดงานวันกองทัพไทยประจำปี 2556 ณ โรงแรมเรเนสซอง กรุงปักกิ่ง ซึ่งวันกองทัพไทยจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี โดยนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัคราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และพันเอกธนภัทร นาคชัยยะ ผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการผู้ช่วยทูตทหาร นาวาเอกไพศาล ชะโนภาษ ผู้ช่วยทูตทหารเรือ นาวาอากาศเอกสุระ ไชโย ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ และ พันเอกเอื้อชาติ หนุนภักดี รองผู้ช่วยทูตทหารบก ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

ในการนี้ มีแขกเกียรติยศฝ่ายทหารจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ได้แก่ พลโท Wang Yongsheng, Deputy Commander of National Defense University of China, พลเรือตรี Han Xiaohu, Assistant Chief of Staff of PLA Navy และพลอากาศตรี Chen Hui, Deputy Commander of PLA Air Force Staff College นอกจากนี้ ยังมีผู้ช่วยทูตทหาร รองผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตเหล่าทัพ และรองผู้ช่วยทูตเหล่าทัพต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง พร้อมคู่สมรส และข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งพร้อมคู่สมรส ชาวไทย และนักธุรกิจไทยที่พำนักอยู่ในกรุงปักกิ่งเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันกองทัพไทยกว่า 500 คน

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี 2565และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง