เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ Business Information Center (BIC) ที่นครเซี่ยงไฮ้

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ Business Information Center (BIC) ที่นครเซี่ยงไฮ้

      เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 55 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ BIC ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 3 – 4 พ.ค. 55 โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุงใหญ่ทั่วจีน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ BIC ทุกศูนย์เข้าร่วมการประชุม

      ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้มีความเหมาะสมในเงื่อนด้านเวลา เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเพิ่งเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17-19 เม.ย. 55 และได้นำนักธุรกิจไทยจำนวนมากเยือนจีนด้วย ระหว่างการเยือน นักธุรกิจเหล่านี้มีความต้องการและคำถามที่สอบถามหลากหลาย ที่ศูนย์ BIC สามารถมีบทบาทและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้

      นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ BIC ว่า ศูนย์ BIC มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอและให้บริการด้านข้อมูลในการทำธุรกิจในจีนแก่นักธุรกิจและประชาชนชาวไทย จึงจำเป็นต้องปรับปรุงการทำงานให้ตรงกับผลประโยชน์ของไทยโดยรวม มีการบูรณาการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองต่อความต้องการของนักธุรกิจไทยที่ดำเนินธุรกิจหรือประสงค์จะทำธุรกิจในจีน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลขั้นพื้นฐานแก่นักธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์การทำงานของศูนย์ BIC ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

      กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ สำหรับแนวนโยบายที่เป็นประโยชน์ สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้ และเสริมว่า ศูนย์ BIC สามารถให้ข้อมูลแก่หน่วยงานไทยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถช่วยในการเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ควรให้แนวทางกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ BIC ในการจับประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนของไทย อาทิ ด้านพลังงาน การใช้เงินหยวนเป็นสกุลเงินแลกเปลี่ยนในการค้าขาย และการร่วมมือกับหอการค้าไทยในจีนให้มากขึ้น

      ทั้งนี้ ศูนย์ BIC ให้ข้อมูลการทำธุรกิจในจีนแก่นักธุรกิจและผู้สนใจชาวไทยผ่านเว็บไซต์ www.thaibizchina.com มาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว โดยมีผู้เข้าชมเว็บดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมกว่า 7 แสน 2 หมื่นครั้ง

SHARE