เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง

      เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 25 ๕๕ นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง (กว่างว่าย) ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

      เอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมห้องแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย พบปะพูดคุยกับคณาจารย์และนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยและนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีนรวมกว่า ๗๐ คน และพบหารือกับนายสุย กว่างจุน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหาวิทยาลัย โดยมี ร.ศ.ฟาง ฟานฉวน รองอธิการบดี เข้าร่วมหารือ

      ระหว่างการหารือ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต่อฝ่ายจีนถึงความตั้งใจที่จะมาเยือนมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่สอนภาษาไทยในจีนแห่งแรกที่ตั้งใจเดินสายเยือนหลังจากรับตำแหน่ง เพื่อให้กำลังใจและขอบคุณผู้บริหารและอาจารย์ที่ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานสำคัญทั้งของจีนและประเทศไทย และเพื่อแสดงการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อมหาวิทยาลัยในการบ่มเพาะบุคลากรด้านภาษาไทย ตลอดจนการมีห้องศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน

SHARE