โรงเรียนมัธยมฮุ่ยเหวินมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย

โรงเรียนมัธยมฮุ่ยเหวินมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย

      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. คณะอาจารย์และนักเรียนหลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนมัธยมฮุ่ยเหวินได้เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อมอบเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย โดยมีนางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร อัครราชทูตที่ปรึกษาพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับที่ห้องประชุม นางสาวเอกจิตฯ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เป็นผู้แทนพูดคุยกับคณะอาจารย์และนักเรียนไทยและต่างประเทศท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง จากนั้น นางเหอ อานจวน ผู้อำนวยการของหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนมัธยมฮุ่ยเหวินพร้อมทั้งคณะเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 8,639 หยวน ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำส่งเงินจำนวนดังกล่าวไปยังสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทยต่อไป

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ