ไทยได้รับการโหวตจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีน (Chinese netizen) ให้เป็น 1 ใน 7 ประเทศที่ประสงค์ให้เป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีนประจำปี 2558

ไทยได้รับการโหวตจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีน (Chinese netizen) ให้เป็น 1 ใน 7 ประเทศที่ประสงค์ให้เป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีนประจำปี 2558

              สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้รับแจ้งจากสำนักข่าว Huanqiu ขอแสดงความยินดีที่ไทยได้รับการโหวตจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีน (Chinese netizen) ให้เป็น 1 ใน 7 ประเทศจากทั้งหมด 36 ประเทศที่ประสงค์ให้เป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีนประจำปี 2558 จากการโหวตระหว่างเดือน ธ.ค. 2558 ถึง เดือน ม.ค. 2559 จำนวนกว่า 2 แสนโหวต ทั้งนี้ 6 ประเทศที่ได้รับการโหวตสูงสุดร่วมกับไทย (ไม่เรียงลำดับมาก – น้อย) ได้แก่ สวีเดน นิวซีแลนด์ เยอรมนี มัลดีฟส์ สิงคโปร์ และนอร์เวย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ชาวจีนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวและมีความรู้สึกที่ดี รวมถึงเห็นว่า มีเสถียรภาพ มีผลประโยชน์ร่วมกับจีน และบรรยากาศที่เป็นมิตร

SHARE