สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี 2565และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี 2565และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 65 เวลา 07.00 น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ณ วัดลามะ กรุงปักกิ่ง โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ ทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส รวมประมาณ 50 คนเข้าร่วมด้วย

โดยมีกิจกรรมได้แก่ การประกอบพิธีสงฆ์ การถวายสังฆทานและปัจจัยเพื่อบำรุงวัด รวมทั้งการหารือธรรมร่วมกับผู้แทนคณะสงฆ์วัดลามะในโอกาสสำคัญดังกล่าว โดยภายหลังการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผู้แทนคณะสงฆ์ได้นำคณะข้าราชการเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่สำคัญของวัดลามะด้วย

 การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเพื่อถวายพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษาแล้ว ยังเพื่อเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงและเผยแผ่พุทธศาสนาระหว่างไทยและจีนในโอกาสสำคัญดังกล่าวด้วย

วัดลามะ (Yonghe Temple) ถือเป็นหนึ่งในวัดทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญมากวัดหนึ่งของจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งมีประวัติมาอย่างยาวนาน (ก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ. 1694) และได้รับการยอมรับว่าเป็นโบราณสถานที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้ง 4 สายหลักของจีน ได้แก่ ฮั่น มองโกล แมนจู และทิเบตได้อย่างลงตัว ซึ่งนอกจากจะเป็นโบราณสถานทางศาสนาที่ทรงคุณค่าที่ผู้คนนิยมมาไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่ล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับจีนอีกด้วย 

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕