บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในด้านมนุษยธรรม

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในด้านมนุษยธรรม

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕