การจัดส่งหน้ากากอนามัยและให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในจีน

การจัดส่งหน้ากากอนามัยและให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในจีน

 

 

 

 

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓