การจัดส่งหน้ากากอนามัยและให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในจีน

การจัดส่งหน้ากากอนามัยและให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในจีน

 

 

 

 

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕