สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

 ข่าวสารนิเทศ 新闻

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง泰王国驻华大使馆 (北京)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม 2563 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธาน
ในพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ
๓๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ในกรุงปักกิ่ง

การจัดพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา ๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธี
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 

SHARE