สอท. ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือคนไทยในช่วง COVID-19

สอท. ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือคนไทยในช่วง COVID-19

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรส ประมาณ 50 คนได้จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมกันจัดเตรียมกล่องบรรจุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานจีนกว่า 180 กล่อง เพื่อส่งกลับมายังไทยสำหรับแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในไทยต่อไป รวมทั้งจัดทำถุงเอนกประสงค์ซึ่งบรรจุสิ่งของจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 จำนวนกว่า
200 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับคนไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง

จนถึงขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์กลับมายังไทย ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวนกว่า 300,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย N95 จำนวนกว่า 25,000 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 1,500 ชุด
และชุดตรวจสอบ COVID-19 จำนวน 1,000 ชุด นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานจีน กว่า 100,000 ชิ้น ที่จะทยอยจัดส่งกลับมาไทยในโอกาสแรก #น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

 

 

 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ