เอกอัครราชทูตฯ พบปะชุมชนไทยในกรุงปักกิ่ง

เอกอัครราชทูตฯ พบปะชุมชนไทยในกรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 63 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้กล่าวต้อนรับและพูดคุยกับคนไทยในกรุงปักกิ่งที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในจีนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดนี้ด้วย

 

 

 

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี 2565และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา