ขอขอบคุณหน่วยงานจีนสำหรับเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่บริจาคให้กับไทย

ขอขอบคุณหน่วยงานจีนสำหรับเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่บริจาคให้กับไทย

ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจีนหลายหน่วยงาน ตลอดจนชาวจีนจำนวนมากได้ให้กำลังใจและบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตฯ นับเป็น
การแสดงออกถึงน้ำใจไมตรีจิตที่ลึกซึ้งที่ทั้งสองประเทศได้มีให้แก่กัน ดังคำกล่าวที่ว่า “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชาวจีน และหน่วยงานต่างๆ ของจีน ตลอดจนบริษัทไทย
ในจีนที่ได้บริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย ดังนี้

– People’s Government of Beijing Municipality – China Family Planning Association
– Beijing Service Bureau for Diplomatic Missions – Chinese People’s Association for Friendship  with Foreign Countries
– People’s Government of Henan Province – บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน
– China-Asia Economic Development Association – บริษัท Tencent
– China NGO network for International Exchanges – บริษัท Beijing Applied Biological      Technologies Co., Ltd.
– China Foundation for Peace and Development – บริษัท SHENZHEN DJ MEDICAL CO., LTD
– Beijing NGO Network for International Exchanges  

 

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ที่เกิดจาก COVID-19 ครั้งนี้ จะเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพและเป็นพลังที่ช่วยให้เราทั้งหลายสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดี และสามารถฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติได้ในเร็ววัน และทวีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในอนาคตอันใกล้ต่อไป

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ