BOI ปักกิ่งจัดงาน “Think Asia, Invest Thailand” ประจำปี 53 สร้างความมั่นใจนักลงทุนจีน

BOI ปักกิ่งจัดงาน “Think Asia, Invest Thailand” ประจำปี 53 สร้างความมั่นใจนักลงทุนจีน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2553 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ประจำกรุงปักกิ่ง ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Think Asia, Invest Thailand” ณ โรงแรม Trader Hotel กรุงปักกิ่ง ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนจีนเข้าไปลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากภาครัฐทั้งฝ่ายประเทศจีนและประเทศไทยเข้าร่วมในงานฯ ด้วย ที่สำคัญอาทิเช่น นายส่งศักดิ์ ลิมบานเย็น ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการลงทุน นางสาวกนกวรรณ สุถิรนาถ หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน กรุงปักกิ่ง Mr. Pang Rongqian อดีตอัครราชทูตพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตจีน กรุงเทพฯ น.ส.กัญญรัตน์ พันธุมนาวิน เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง Ms. Zhang Qi ผู้อำนวยการ OilChina Council เป็นต้น รวมทั้งตัวแทนภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมจำนวนมากกว่า 80 คน

ภายในงานสัมมนา นายส่งศักดิ์ฯ ได้แนะนำโอกาสการลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งชี้แจงนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยในกิจการประเภทต่างๆ โดย เปิดโอกาสให้นักธุรกิจจีนสามารถซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมี Mr. Wu Guangyun ตัวแทนจาก Holley Group ซึ่งเป็นวิสาหกิจจีนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในประเทศไทยได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรภายในงาน เพื่อชี้แนะและบอกเล่าถึงประสบการณ์การลงทุนในประเทศไทย หลังการบรรยายของวิทยากร ยังได้จัดให้นักธุรกิจสามารถจับคู่เพื่อหารือกันอันจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดในเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในงานสัมมนาครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ชี้แนะนำประเภทอุตสาหกรรมที่จีนมีศักยภาพหลายด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้า อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากประเทศไทย ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิสาหกิจหลายรายในกรุงปักกิ่ง เพื่อเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาศักยภาพในการลงทุนของวิสาหกิจจีนต่อไป

จัดทำโดย น.ส. นทีรัตน์ หลี่ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน กรุงปักกิ่ง

แหล่งข้อมูล การเข้าร่วมงานสัมมนา “Think Asia, Invest Thailand วันที่ 22 มีนาคม 2553

SHARE