Congratulatory Note from H.E. Mr. Don Pramudwinai, Foreign Minister of Thailand, to H.E. Mr. Wang Yi, State Council and Foreign Minister of China, on the Occasion of the 45th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between Thailand and China

Congratulatory Note from H.E. Mr. Don Pramudwinai, Foreign Minister of Thailand, to H.E. Mr. Wang Yi, State Council and Foreign Minister of China, on the Occasion of the 45th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between Thailand and China

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ