สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม “Little Diplomat Day” ให้กับเยาวชนจีน-ไทย ในช่วงปิดภาคเรียน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม “Little Diplomat Day” ให้กับเยาวชนจีน-ไทย ในช่วงปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ต้อนรับเยาวชนจีนและไทย อายุระหว่าง 6-12 ปี จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม “Little Diplomat Day” เพื่อเป็นโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย และการศึกษาเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งเป็นโอกาสที่เยาวชนจีนและเยาวชนไทยในกรุงปักกิ่งจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน

โดย “การเปิดสถานทูตฯ สำหรับการทัศนศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นการจำลองการเที่ยวประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารไทย ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับแสดงความสามารถพิเศษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงบทบาท นักการทูตรุ่นเยาว์  เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก และหวังว่า เด็กๆ และครอบครัว จะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศไทยในอนาคตเมื่อการเดินทางกลับสู่สภาวะปกติ”   

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย รวมทั้งเทศกาลสำคัญของไทย การเรียนคำทักทายภาษาไทย การชมสถาปัตยกรรมทรงไทย ตลอดจนการชมมวยไทย

นอกจากนี้ เด็ก ๆ และเยาวชนได้แสดงความสามารถพิเศษทางวัฒนธรรม ได้แก่ การบรรเลงพิณจีน การขับร้องเพลงจีน การแสดงกังฟูจีน รวมทั้งได้ร่วมเล่นเกมส์ ถาม-ตอบ รับของที่ระลึกต่างๆของไทย

            ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการคัดเลือกจากBeijing Shizhentang Traditional Chinese Medicine (TCM)Clinic  Sino-Asia web TV station   Voice OF Diplomacy   และ ทีมงานArch Academyและฮูหยินปักกิ่ง

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ