โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีโอกาสร่วมกันประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในระดับนานาชาติ รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทยด้วย

กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจชาวไทย ที่มีอายุระหว่าง 13-28 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เพจเฟซบุ๊ค MFAClipcontest หรือ ทวิตเตอร์ @MFAClipcontest ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 64 – 16 มิ.ย. 64 นี้

ภาพยนตร์สั้น 1
ภาพยนตร์สั้น 2
ภาพยนตร์สั้น 3

SHARE