สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับ JD.com ส่งเสริมธุรกิจไทยผ่านแพลตฟอร์ม e-commerce

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับ JD.com ส่งเสริมธุรกิจไทยผ่านแพลตฟอร์ม e-commerce

       เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมกล่าวในงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Synchronizing the Better Life: Ambassadors’ Forum on International Consumption” จัดโดยบริษัท JD.com ซึ่งมี นาย Guo Wenjie รองอธิบดีกรมพาณิชย์รัฐบาลกรุงปักกิ่ง (Beijing Municipal Commerce Bureau) เป็นประธาน และนาย Simon Han รองประธาน JD.com และ Head of V Business Unit เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เดนมาร์ก ชิลี และ อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ และสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อการร่วมส่งเสริมการบริโภคสินค้าจากต่างประเทศในกลุ่มผู้บริโภคจีน โดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม e-commerce ภายในงานประกอบด้วยการกล่าวปาฐกถาและเสวนาระดมสมองโดยคณะทูตต่างประเทศ

          ผู้เข้าร่วมการเสวนาเห็นพ้องว่า จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีความสำคัญทั้งในมิติผู้ผลิตและผู้บริโภค และเป็นกลไกสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคและของโลก ซึ่งตลาดสินค้าต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนจีนที่ให้ความนิยมสินค้าที่มีคุณภาพ เน้นประโยชน์ และคุณสมบัติของสินค้า และยินดีที่จะจ่ายและทดลองสิ่งใหม่ โดยเอกอัครราชทูตฯ  กล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่ไทยประสงค์ผลักดันในตลาดผู้บริโภคจีนคือการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีนมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า ไทยจะยังคงส่งเสริมความนิยมผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหารไทย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการขยายตลาดสินค้าไทยใหม่ๆโดยเฉพาะสินค้านวัตกรรม ให้เข้าถึงผู้บริโภคจีนเฉพาะกลุ่มด้วย

      นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวสถานเอกอัครราชทูตฯ  ได้ร่วมกับคณะทูตต่างประเทศจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไทยยอดนิยมร่วมกับสินค้าจากอินโดนีเซีย  เดนมาร์ก ชิลี และญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมและสื่อมวลชนจำนวนมาก

       “JD.com” หรือ “Jingdong” เป็นแพลตฟอร์ม e-commerce ที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของจีนรองจาก    “อาลีบาบา (Alibaba)” ในปี 2563 Jingdong Group มีรายได้ทั้งหมด 224,300 ล้านหยวน และมีบัญชีผู้ใช้งาน (Active Users) ที่ทำการซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มของ JD.com จำนวน 471,900 ล้านบัญชีผู้ใช้งาน

       ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีแผนร่วมกับ JD.com ส่งเสริมธุรกิจไทยผ่าน e-commerce ด้วยกิจกรรม Livestreaming ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ของไทยโดยเฉพาะสินค้านวัตกรรมและสินค้าใหม่ ๆ สามารถเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคจีนมากยิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง

SHARE