Smart Visa Thailand for Business in Thailand

Smart Visa Thailand for Business in Thailand

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง