กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตและข้าราชการสตรี ไทย-จีน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตและข้าราชการสตรี ไทย-จีน

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทรเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ต้อนรับนางฟาง หง รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งได้นำคณะนักการทูตและข้าราชการสตรีจากกรมเอเชียจำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนักการทูตสตรีของไทยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยสตรี จำนวน ๑๕ คนเข้าร่วมด้วย

นักการทูตสตรี
นักการทูตสตรี 2
นักการทูตสตรี 3

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตสตรีของไทยกับจีนให้มีความคุ้นเคยและใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและกรมเอเชียในอนาคต

นักการทูตสตรี 3

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย การชิมอาหารไทย ตลอดจนการฝึกเขียนภาษาไทยและวาดภาพลายไทยร่วมกัน โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง  

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕