สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงาน THAI WEEK 2021 ผลักดันธุรกิจไทยในจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงาน THAI WEEK 2021 ผลักดันธุรกิจไทยในจีน

       เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานเปิดงาน THAI WEEK 2021 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้ค้าไทยในจีนมีโอกาสจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยมากขึ้น มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและขยายความหลากหลายของสินค้าไทยสำหรับตลาดผู้บริโภคจีนโดยมีนาย Xie Yi รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) นายไพศาลย์ ยังสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงินเขตประเทศจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นาย Larry Lee รองประธานฝ่าย Global Corporate Affairs JD Worldwide บริษัท JD.com นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์
นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร นางสาวภัคนันท์ วินิจฉัย ผู้อำนวยการสำนักงาน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมด้วย

        กิจกรรม Thai Week 2021 จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ตอบสนอง New Normal Life Styleโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ CP Center และสินค้าไทยมากกว่า 50 แบรนด์ ออกร้านจำหน่ายสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์หมอนยางพารา ผลไม้ไทย เครื่องปรุงอาหาร จำลองบรรยากาศ Night Market ระหว่างวันที่ 5 – 12 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร CP Center

          ตลอดจนการจัดแสดงนาฎศิลป์ไทย มวยไทย ดนตรีไทยและการจัดนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “Thailand Through My Lens” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความทรงจำและความประทับใจผ่านกล้องของประชาชนจีนครั้งเมื่อเคยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ซึ่งมีภาพเข้าร่วมประกวดมากกว่า 500 ภาพ 

         นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงข้อมูลสินค้านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ไทยต่าง ๆที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคจีนและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าไทยในจีนด้วย

         สำหรับรูปแบบออนไลน์ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ JD Worldwide กระตุ้นcross bordere-Commerce ผ่านกิจกรรมถ่ายทอดสด (livestreaming) ขายสินค้าไทยมากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ในดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเวลา    3 ชั่วโมง ซึ่งมีผู้เข้าชมรวมกว่า 900,000 คน 

           งาน Thai Week 2021 เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการเข้าถึงผู้บริโภคจีนในวงกว้างตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อของผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และนำเสนอประเภทสินค้าไทยที่หลากหลายในตลาดผู้บริโภคจีน รวมทั้งรักษาความนิยมไทยในกลุ่มคนจีนอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อเป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19

 

SHARE