COVID-19

มาตรการสาธารณสุขในการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand

COVID-19

【VOA】ขั้นตอนการยื่นขอ VISA ON ARRIVAL (VOA) เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ผู้ที่สนใจยื่นขอ VISA ON ARRIVAL (VOA) ต้องมีสัญชาติตามรายชื่อ 17 ประเทศและ 1 เขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีเป้าหมายเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน

COVID-19

ขอเชิญคนไทยในจีนเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ด้านการจัดการสุขภาพจิต “เครียดแต่สู้ไหว ฝึกวิชาใจรับมือโควิด-19” ฟรี!

ขอเชิญคนไทยในจีนเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ด้านการจัดการสุขภาพจิตผ่านระบบ ZOOM ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.30 น. (เวลาจีน) บรรยายโดยนายแพทย์อโณทัย สุ่นสวัสดิ์ ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

Vaccine Covid 19
COVID-19

【เดินทางเข้าไทย】รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (อัปเดต 12 ก.ค. 65)

ผู้เดินทางจะต้องได้รับวัคซีนครบตามจำนวนโดสที่กำหนดและตามระยะห่างระหว่างเข็มที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง

transit and transfer passengers
COVID-19

【เดินทางเข้าไทย】แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร Transit และ Transfer ที่ประเทศไทย

แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารถ่ายลำ (Transit) หรือเปลี่ยนลำ (Transfer) ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

COVID-19

【คนไทยกลับไทย】ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีนและฮ่องกง – อัปเดต 1 ก.ค. 65

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในจีนและฮ่องกง ตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

COVID-19

【คนไทย】กรุงปักกิ่งวานนี้พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มรวม 22 ราย

คณะกรรมการสุขภาพแห่งกรุงปักกิ่งรายงานว่า เมื่อ 23 เม.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 24.00 น. กรุงปักกิ่งพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มรวมทั้งหมด 22 ราย ซึ่งพื้นที่ที่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ เขตฉาวหยาง (20 ราย) เขตซุ่นยี่ (1 ราย) และเขตฝางซาน (1 ราย)

สอท.
COVID-19

Thai e-Visa service will be temporarily unavailable from Friday 22 April 2022 to Monday 25 April 2022

COVID-19

【คนไทยในจีน】เตือนภัยคนไทย! โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลสำคัญ

ขอแจ้งเตือนคนไทยในจีนให้ระมัดระวังอย่าให้ข้อมูลสำคัญกับคนแปลกหน้าเด็ดขาด และโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องทุกครั้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนเสมอ

COVID-19

【Thailand Pass】ปรับการเดินทางเข้าไทยในรูปแบบ Test and Go เริ่ม 1 มี.ค. 65

Entry Scheme into Thailand through TEST AND GO (Revised measures effective from 1 March 2022). Travellers can register Thailand Pass at https://tp.consular.go.th/

COVID-19

【เข้ากรุงปักกิ่ง】มาตรการการเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งสำหรับคนไทย ตั้งแต่ 22 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

ข้อมูลด้านในเป็นเพียงมาตรการการกักตัวเบื้องต้นเท่านั้น ผู้เดินทางโปรดตรวจสอบมาตรการการกักตัวในแต่ละพื้นที่ให้แน่ชัด ก่อนการเดินทางทุกครั้งเสมอ

COVID-19

【Thailand Pass】กรณีเยาวชนไทยอายุ 12-17 ปี เดินทางกลับไทยคนเดียว

เยาวชนไทยอายุระหว่าง 12-17 ปี จะต้องมีหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนที่ไทยรับรองอย่างน้อย 1 เข็ม และได้รับวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ แต่ประสงค์จะเดินทางด้วยมาตรการใหม่ ผู้ร้องจะต้องลงทะเบียนขอรับ Thailand Pass ใหม่