COVID-19

9 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง

1 ส.ค. 64 – สำนักงานข้อมูลรัฐบาลเทศบาลกรุงปักกิ่งรายงานสถานการณ์และแถลงมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง โดยมีมาตรการทั้งหมด 9 ข้อ เกี่ยวข้องกับการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกกรุงปักกิ่ง และการเฝ้าระวังและควบคุมการเดินทางของผู้คนจำนวนมากในช่วงปิดภาคฤดูร้อน รายละเอียดดังนี้

false documents
COVID-19

แจ้งเตือนเอกสารประกอบคำร้องการตรวจลงตราปลอม

ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจพบเอกสารปลอมประกอบการขอวีซ่าจำนวนมาก จึงขอแจ้งเตือนผู้ประสงค์ยื่นคำร้องตรวจสอบอย่างเคร่งครัด หากสถานทูตฯ ตรวจพบ ท่านอาจถูกปฏิเสธการขอวีซ่าได้

ขั้นตอนเดินทางกลับประเทศไทย สำหรับคนไทยในจีน
COVID-19

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีน (อัปเดต 21 มิ.ย. 64)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังที่แนบไว้ด้านในต่อไปนี้

เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์
COVID-19

รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial Flights) สำหรับเดินทางสู่ประเทศไทย – อัปเดต ณ วันที่ 17 พ.ค. 64

รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights) สำหรับการเดินทางสู่ประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) – ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 64

COVID-19

มาตรการการกักตัวล่าสุด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจีน โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่กรุงปักกิ่ง

ข้อมูลด้านในเป็นเพียงมาตรการการกักตัวเบื้องต้นเท่านั้น ผู้เดินทางโปรดตรวจสอบมาตรการการกักตัวในแต่ละพื้นที่ให้แน่ชัด ก่อนการเดินทางทุกครั้งเสมอ

coe - forgery
COVID-19

เตือน! ห้ามเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน COE โดยพลการ หากต้องการแก้ไขโปรดติดต่อสถานทูต/สกญ. ที่ออกเอกสาร

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทุกสัญชาติ หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบ COE (Certificate of Entry) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม โปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่ออกเอกสารนั้น ๆ เพื่อยื่นเรื่องขอแก้ไข

Doctor A to Z
COVID-19

การให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพและโรคโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor A to Z

แอปพลิเคชัน Doctor A to Z ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ขยายระยะเวลาการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและโรคโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคนไทยในจีน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

14 days quarantine
COVID-19

ยกระดับมาตรการการกักตัวเป็น 14 วัน สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในทุกกรณี

ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 30 เม.ย. 64 – ยกระดับมาตรการการกักตัวเป็น 14 วัน สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในทุกกรณี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

COE - suspended
COVID-19

ชะลอการออก COE ให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตาม สำหรับ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)

ประกาศ ชะลอการออก COE ให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตาม สำหรับ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศอื่น ๆ เพิ่มเติม

Vaccine Covid 19
COVID-19

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (อัปเดต 5 เม.ย. 64)

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป ผู้เดินทางที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (vaccination certificate) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักตัวลดเหลือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน จากเดิม 10 วัน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

thailand - no fit to fly
COVID-19

ยกเลิกการใช้ Fit To Fly สำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป บุคคลทุกสัญชาติที่เดินทางเข้าไทย ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร Fit To Fly Health Certificate แล้ว (อัปเดต ณ วันที่ 2 เม.ย. 64)

thailand
COVID-19

[ยกเลิกชั่วคราว] มาตรการการกักตัวล่าสุดสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ เมื่อเดินทางจากจีนเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย. 64 นี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป บุคคลทุกสัญชาติที่เดินทางจากจีนเข้าไทย จะต้องเข้ารับการกักตัว โดยลดระยะเวลาจากเดิม 14 วัน เหลือไม่น้อยกว่า 10 วัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้