เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์
COVID-19

รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial Flights) สำหรับเดินทางสู่ประเทศไทย

รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights) สำหรับการเดินทางสู่ประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนเดินทางกลับประเทศไทย สำหรับคนไทยในจีน
COVID-19

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังที่แนบไว้ด้านในต่อไปนี้

COVID-19

ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการรับรองเอกสารวุฒิการศึกษาทางไปรษณีย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(รายละเอียด)

บริการรับร …

COVID-19

ประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

หากต้องการ …

COVID-19

ประกาศเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ COVID-19 ในจีน ฉบับที่7

COVID-19

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่5)

  

COVID-19

การต่ออายุเวลาการพำนักในจีนสำหรับชาวไทย

COVID-19

Extension of Temporary Ban on All International Flights to Thailand until 31 May 2020

COVID-19

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่4)

  &nb …

COVID-19

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่3)

 

COVID-19

Temporary Ban on All International Flights to Thailand (No. 2)

IMPORTANT …

COVID-19

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ประกาศสำนั …