COVID-19

มาตรการสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) และรายชื่อประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บุคคลที่เดินทางจากประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว จะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว และต้องจองโรงแรมอย่างน้อย 1 คืนเพื่อรอผลการตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบก่อน ถึงจะสามารถเดินทางภายในประเทศไทยได้

Thailand
COVID-19

มาตรการกักตัวสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ เมื่อเดินทางจากจีนเข้าไทย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป ผู้เดินทางทุกสัญชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องเข้ารับการกักตัวไม่น้อยกว่า 7-10 วัน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

Vaccine Covid 19
COVID-19

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (อัปเดต 29 ก.ย. 64)

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป ผู้เดินทางที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (vaccination certificate) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักตัวลดเหลือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7-14 วัน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

COVID-19

รายชื่อสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

กรมการจัดหางาน ได้ประกาศรายชื่อสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ มีเงื่อนไขและวิธีการจอง ดังนี้

Thai E-VISA
COVID-19

Thai e-Visa Service Temporarily Unavailable From 23-26 September 2021

Due to system upgrade for the launch of the new online platform, the e-Visa service will be temporarily unavailable from 23 September 2021 at 11.00 AM to 26 September 2021 at 11.00 PM (UTC).

COE
COVID-19

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล COE สำหรับคนไทย กรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก

หากคนไทยประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขเที่ยวบินและ/หรือสถานที่กักตัวในเอกสาร Certificate of Entry (COE) สามารถแจ้งความประสงค์และรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ที่ [email protected] โดยขอให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

Thai E-VISA
COVID-19

Announcement on new e-visa service with stickerless visa

The Royal Thai Embassy wishes to inform that the new e-visa service with stickerless visa issued by the Embassy and all Consulates-General in the People’s Republic of China will be put into effect from 27 September 2021 onwards.

Passport
COVID-19

5 ข้อน่ารู้สำหรับเตรียมตัวทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศจีนขณะนี้ ขอให้คนไทยในจีนที่ต้องการเดินทางมาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่กับ สอท. กรุงปักกิ่ง โปรดวางแผนช่วงเวลาในการมาทำพาสปอร์ตและการเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งล่วงหน้า โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนที่จะเข้ามารับบริการ

COVID-19

9 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง

1 ส.ค. 64 – สำนักงานข้อมูลรัฐบาลเทศบาลกรุงปักกิ่งรายงานสถานการณ์และแถลงมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง โดยมีมาตรการทั้งหมด 9 ข้อ เกี่ยวข้องกับการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกกรุงปักกิ่ง และการเฝ้าระวังและควบคุมการเดินทางของผู้คนจำนวนมากในช่วงปิดภาคฤดูร้อน รายละเอียดดังนี้

false documents
COVID-19

แจ้งเตือนเอกสารประกอบคำร้องการตรวจลงตราปลอม

ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจพบเอกสารปลอมประกอบการขอวีซ่าจำนวนมาก จึงขอแจ้งเตือนผู้ประสงค์ยื่นคำร้องตรวจสอบอย่างเคร่งครัด หากสถานทูตฯ ตรวจพบ ท่านอาจถูกปฏิเสธการขอวีซ่าได้

ขั้นตอนเดินทางกลับประเทศไทย สำหรับคนไทยในจีน
COVID-19

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีน (อัปเดต 21 มิ.ย. 64)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังที่แนบไว้ด้านในต่อไปนี้

เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์
COVID-19

รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial Flights) สำหรับเดินทางสู่ประเทศไทย – อัปเดต ณ วันที่ 17 พ.ค. 64

รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights) สำหรับการเดินทางสู่ประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) – ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 64