ประชาสัมพันธ์สำหรับคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจีน (26 ม.ค.63)

ประชาสัมพันธ์สำหรับคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจีน (26 ม.ค.63)

ตามที่ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจีนนั้น
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งขอเรียนดังนี้
1. ตั้งแต่มีข่าวการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่ไทยในจีน ได้ประสานติดต่อกับคนไทยในจีน รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน ทั้งในส่วนกลาง และรัฐบาลมณฑลหูเป่ยและ รัฐบาลนครอู่ฮั่นอย่างใกล้ชิด พร้อมได้แจ้งช่องทางประสานข้อมูลระหว่างกันและช่องทางติดต่อได้ตลอด 24 ชม.
2. โดยที่คนไทยในมณฑลหูเป่ย ส่วนมากเป็นนักศึกษา ขอแนะนำให้ติดตามข่าวสารและประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ จากการตรวจสอบกับทางการเบื้องต้นทราบว่า ร้านค้าและโรงอาหารของมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น เปิดให้บริการปกติ รวมทั้งมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวัน ทั้งนี้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด และร้านค้าใหญ่น่าจะยังให้บริการปกติ เช่น ซุปเปอร์มารเกตจงไป่ 中百超市(仓储),วอลมารท 沃尔玛,อู่ชางเลี่ยงฟ่าน 武商量贩(超级生活馆),คาร์ฟูร์ 家乐福 เป็นต้น
3. ขอความร่วมมือนักเรียนนักศึกษาไทยช่วยประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนข้อมูลคนไทยพร้อมช่องทางการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลและช่วยเหลือคนไทยในกรณีที่จะต้องดำเนินการต่อไป
4. ขอให้ติดตามประกาศและคำแนะนำของมลฑลและทางการจีนและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

SHARE