ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีน

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำขั้นตอนการเดินทางกลับไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีน

หมายเหตุ: สายการบินยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (CA979) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

แอปพลิเคชั่นสำคัญที่ต้องใช้ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย

1. เมื่อเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งหรือท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง (PEK) จะต้องใช้แอปพลิเคชั่น 健康宝 และ 行程卡

健康宝 - Health Kit
行程卡

2. ระหว่างที่อยู่ในท่าอากาศยาน จะต้องสแกน QR code ของศุลกากรจีน 

海关 - China Custom

3. เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้เดินทางจะต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งาน ThailandPlus โดยผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store, Google Play Store, Huawei App Gallery

ThailandPlus

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินทางกลับไทย

SHARE