ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการรับรองเอกสารวุฒิการศึกษาทางไปรษณีย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(รายละเอียด)

ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการรับรองเอกสารวุฒิการศึกษาทางไปรษณีย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(รายละเอียด)

บริการรับรองเอกสารนิติกรณ์ทางไปรษณีย์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เปิดให้บริการการรับรองวุฒิการศึกษาและเอกสารที่ผ่านการรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ สำหรับผู้ร้องชาวไทยทางไปรษณีย์แล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระจากการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

  • ประเภทเอกสารที่สามารถรับรองทางไปรษณีย์ได้
  1. วุฒิการศึกษาจากสถานบันการศึกษาในจีน ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศจีนมาแล้ว เพื่อนำไปใช้ในประเทศไทย
  2. เอกสารที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มาแล้ว เพื่อนำไปใช้ในจีน

 

  • ขั้นตอนการยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียม
  1. ติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับรองนิติกรณ์ โดยส่งสำเนาเอกสารที่ต้องการรับรองฯ มาทาง E-mail: [email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
  2. เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
  3. ส่งเอกสารทั้งหมดตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ โดยจ่ายหน้าถึง “Consular Section” ที่อยู่ 21 Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing 100600
  4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและดำเนินการแล้วจะส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งปลายทาง (ผู้ร้องเป็นผู้รับผิดชอบ)

SHARE