ประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

ประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับวีซ่าเข้าไทย สามารถสอบถามฝ่ายกงสุลทางหมายเลข 010-8531-8768 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.30 น. และ 13.30-17.00 น.

SHARE