ผู้ที่เดินทางเข้าปักกิ่งจากต่างประเทศต้องกักตัว 14 วัน ณ สถานที่กำหนด

ผู้ที่เดินทางเข้าปักกิ่งจากต่างประเทศต้องกักตัว 14 วัน ณ สถานที่กำหนด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 กรมควบคุมโรคระบาดของกรุงปักกิ่ง ได้ประกาศยกระดับเกี่ยวมาตรการกักตัว 14 วันในช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยระบุว่าตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป บุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่จะเข้ามายังกรุงปักกิ่งจะต้องถูกกักตัว 14 วัน และต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการคัดกรอง ทั้งนี้ จะต้องเดินทางไปกักตัวในสถานที่ ๆ ทางการจีนกำหนดไว้และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.beijing.gov.cn/gongkai/ldhd/t1622332.htm

SHARE