มาตรการสำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมาปักกิ่ง

มาตรการสำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมาปักกิ่ง

มาตรการสำคัญสำหรับผู้ที่จะเดินทางจากต่างประเทศมายังกรุงปักกิ่ง (22 มี.ค. 63)
– เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 63 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติจีน (CAAC) ได้ออกประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 63 เป็นต้นไป เที่ยวบินจากต่างประเทศที่จะบินมายังกรุงปักกิ่งจะต้องไปลงจอดที่เมืองอื่น ๆ ที่กำหนดก่อน เพื่อให้ผู้โดยสารเข้ารับการคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น ผู้โดยสารที่ผ่านมาตรฐานการคัดกรองแล้วจะสามารถโดยสารเที่ยวบินเดิมมายังกรุงปักกิ่งได้
– ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รายชื่อเมืองที่ลงจอดเพื่อคัดกรองก่อนเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งได้ที่ http://www.caac.gov.cn/en หรือเว็บไซต์ของสายการบินที่ท่านโดยสาร

SHARE