ลงทะเบียนขอรับหน้ากากอนามัย

ลงทะเบียนขอรับหน้ากากอนามัย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับคนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ มีรายละเอียดดังนี้
1. ขอให้คนไทยที่ขณะนี้พำนักในสาธารณรัฐประชาชนจีนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับหน้ากากอนามัย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 25 มี. ค. 63 ผ่าน http://thaiconsulpek.mikecrm.com/WI0HIF1 หรือ สแกน QR code ด้านล่าง
2. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลอีกครั้ง
3. ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งหน้ากากอนามัยให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน หรือจนกว่าของจะหมด
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

SHARE