ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 63 เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่วางแผนจะเดินทางกลับประเทศไทยติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องเข้ากระบวนการกักกันตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ส่วนกลางของรัฐ (state quarantine) ในทุกกรณี ตามแนวทางและในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งยอมรับที่จะพักห้องคู่ในระหว่างการกักกันตัวด้วย

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็ปไซต์ของ กพท. https://www.caat.or.th/th/archives/49317

SHARE