【Q&A】10 คำถามที่พบบ่อย สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

【Q&A】10 คำถามที่พบบ่อย สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

หากผู้เดินทางอยู่ที่ประเทศจีนในขณะนี้ และต้องการเดินทางกลับ หรือเข้าประเทศไทยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี่คือ 10 คำถามและคำตอบที่ท่านควรรู้ เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนการเดินทาง

Thailand

1. ถ้าต้องการเดินทางกลับประเทศไทย หรือไปประเทศไทยในตอนนี้ต้องทำอย่างไร

ตอบ      ผู้เดินทางทุกสัญชาติที่จะเข้าประเทศไทยจะต้องลงทะเบียนขอรับ Certificate of Entry (COE) หรือใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย ทุกกรณี และสำหรับคนไทยที่เดินทางออกจากกรุงปักกิ่ง สามารถทำตาม ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีน แต่ถ้าหากท่านเดินทางออกจากเมืองที่อยู่ใน เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่อื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่แต่ละแห่งได้โดยตรง

สำหรับชาวต่างชาติ จำเป็นต้องขอทั้งวีซ่า และ COE ยกเว้น ผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือผู้ถือบัตร APEC Card ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยสามารถขอ COE ได้เลย โดยผู้เดินทางสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารได้ที่ Travel to Thailand หรือ 出行泰国

2. การขอวีซ่า และ COE ใช้เวลาดำเนินการเท่าไร

ตอบ      การเดินทางเข้าประเทศไทยในขณะนี้ มีวิธีการขอเอกสารและระยะเวลาดำเนินการที่แตกต่างกันตามสัญชาติของผู้เดินทาง ดังนี้

กรณีคนไทย ยื่นขอเพียง COE ผ่าน ระบบออนไลน์ของกระทรวงต่างประเทศ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ

กรณีชาวต่างชาติ ต้องยื่นขอทั้งวีซ่าและ COE โดยท่านต้องยื่นขอวีซ่าผ่าน www.thaievisa.go.th ก่อน จากนั้นจึงนัดหมายมายื่นเอกสารตัวจริงที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (วันจันทร์หรือวันพฤหัสบดี) หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ สำหรับกรณีวีซ่าระยะยาว จะใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ เมื่อท่านได้รับเล่มวีซ่ากลับไปแล้ว ท่านต้องยื่นขอ COE ใน ระบบออนไลน์ของกระทรวงต่างประเทศ ต่อไป และจะใช้เวลาอีกประมาณ 7 วันทำการในการอนุมัติ

3. ถ้าอาศัยอยู่ที่ปักกิ่ง แต่จะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่เซี่ยงไฮ้ จะต้องขอวีซ่าจากสถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่แห่งใด

ตอบ       ชาวจีนหรือชาวต่างชาติ สามารถขอวีซ่าตามถิ่นพำนักของผู้ร้องว่าอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ใด (ตรวจสอบได้ที่นี่) โดยเจ้าหน้าที่จะดูหลักฐานถิ่นพำนักจาก เมืองที่ระบุในหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน Stay Permit หรือ Residence Permit (กรณีคนต่างชาติพำนักในจีน) เป็นต้น

สำหรับคนไทย สามารถขอ COE ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งในประเทศจีน

4. ถ้าต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยต้องกักตัวกี่วัน และกักตัวที่ใด

ตอบ        ผู้เดินทางทุกท่านที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย จะต้องกักตัว 14 วัน ทุกกรณี (ในขณะนี้ยังไม่มีข้อยกเว้นสำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับวัคซีนแล้ว) โดยผู้เดินทางสามารถเลือกกักตัวได้ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐ ดังนี้
1. กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (State Quarantine – SQ) *เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. กักตัวในสถานที่พักทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ในกรุงเทพมหานคร
3. กักตัวในสถานที่พักทางเลือกระดับจังหวัด (Alternative Local Quarantine – ALQ) เฉพาะจังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้น (ผู้เดินทางไม่สามารถเลือกพัก ALQ ในจังหวัดอื่นได้ เนื่องจากยังไม่มีเที่ยวบินจากจีนไปลงที่จังหวัดอื่น)
4. กักตัวในสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) 

ตรวจสอบรายชื่อและช่องทางในการจองสถานที่กักตัว ASQ และ ALQได้ ที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อ Golf Quarantine ได้ ที่นี่

5. ถ้าบุตรเป็นชาวต่างชาติสามารถพัก SQ กับผู้ปกครองที่เป็นคนไทยได้หรือไม่

ตอบ         ไม่สามารถทำได้ การจัดที่พักแบบ SQ เป็นสิทธิสำหรับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น หากคนไทยต้องการกักตัวที่เดียวกับบุตรที่ไม่มีสัญชาติไทย ทั้งผู้ปกครองและบุตรจะต้องเลือกกักตัวประเภท ASQ เท่านั้น

6. หากผู้เดินทางมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สามารถกักตัวในที่พักของตนเองได้หรือไม่

ตอบ        ไม่สามารถทำได้ ผู้เดินทางที่จะเดินทางไปยังประเทศไทยทุกท่าน จะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐ ตามที่ระบุในข้อ 4 เท่านั้น

7. ถ้าต้องการพาบุตรสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศจีน เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร

ตอบ       ผู้ปกครองจะต้องพาบุตรมาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นผู้ปกครองต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (出入境) เพื่อนำหนังสือเดินทางไทยไปยื่นขอ 停留签证 (T) หรือวีซ่าชั่วคราวของจีนให้บุตรได้ตามระยะเวลาวีซ่าของบิดาหรือมารดา เพื่อเดินทางออกนอกประเทศ

หมายเหตุ: หากไม่มีวีซ่าจีน หรือเอกสารอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจีน จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

8. ปัจจุบัน มีสายการบินใดที่เดินทางไปประเทศไทยบ้าง

ตอบ      ผู้เดินทางสามารถตรวจสอบ รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (List of Semi-commercial Flights) ได้

9. ผู้เดินทางต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สำหรับการขึ้นเครื่องบิน

ตอบ      เอกสารที่ผู้เดินทางจะต้องใช้เมื่อขึ้นเครื่องบิน แตกต่างกันไปตามสัญชาติที่ผู้เดินทางถือ ดังนี้

สำหรับคนไทย
(1) หนังสือรับรอง COE (พิมพ์สีเท่านั้น)
(2) เอกสารอนุญาตให้พำนักในจีน (Visa/Stay Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
(3) ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี Real-time PCR(实时荧光PCR法)หรือ ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
(ผลตรวจต้องออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงและเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

สำหรับชาวต่างชาติ
(1) หนังสือรับรอง COE (พิมพ์สีเท่านั้น)
(2) ใบรับรองว่าสามารถเดินทางได้ (Fit to Fly) 
(3) ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี Real-time PCR(实时荧光PCR法)
(ผลตรวจต้องออกไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

10. แอปพลิเคชั่นที่ผู้เดินทางจำเป็นต้องใช้ในระหว่างการเดินทางกลับประเทศไทย

ตอบ       ระหว่างการเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้เดินทางจะต้องเปิดการใช้งานแอปพลิเคชั่นดังต่อไปนี้

1. เมื่อเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งหรือไปยัง
ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง (PEK)
สแกน QR Code 健康宝 และ 行程卡

健康宝 - Health Kit
行程卡

2. ระหว่างอยู่ในท่าอากาศยาน
ก่อนออกจากจีน
สแกน QR Code ของศุลกากรจีน

海关 - China Custom

3. ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThailandPlus

ThailandPlus Application

SHARE