【เที่ยวบิน】รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial Flights) เดินทางเข้าประเทศไทย – อัปเดต ณ วันที่ 17 พ.ค. 64

【เที่ยวบิน】รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial Flights) เดินทางเข้าประเทศไทย – อัปเดต ณ วันที่ 17 พ.ค. 64

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำรายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights) สำหรับเดินทางสู่ประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564)

Semi-commercial flights 17 May 2021

SHARE