【คนไทย】กรุงปักกิ่งวานนี้พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มรวม 22 ราย

【คนไทย】กรุงปักกิ่งวานนี้พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มรวม 22 ราย

คณะกรรมการสุขภาพแห่งกรุงปักกิ่งรายงานว่า เมื่อ 23 เม.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 24.00 น. กรุงปักกิ่งพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มรวมทั้งหมด 22 ราย ซึ่งพื้นที่ที่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ เขตฉาวหยาง (20 ราย) เขตซุ่นยี่ (1 ราย) และเขตฝางซาน (1 ราย) ทั้งนี้ ไม่มีรายงานพบผู้ที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อหรือพบผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการเพิ่มเติม รายละเอียด ดังนี้

ผู้ป่วยรายที่ 1
– ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโฮ่วเฉียว แขวงหลี่เฉียว เขตซุ่นยี่
– เมื่อ 22 เม.ย. 65 มีสถานะเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และเข้ารับการกักตัว
– เมื่อ 23 เม.ย. 65 ได้รับรายงานพบว่าผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

ผู้ป่วยรายที่ 2-10, 16, 17, 18
– ประกอบอาชีพนักเรียน ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขตฉาวหยาง
– เมื่อ 23 เม.ย. 65 ได้รับรายงานพบว่าผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

ผู้ป่วยรายที่ 11-13
– เป็นคนในครอบครัวของผู้ป่วยรายที่ 2 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เขตชุมชนซงหยูหลี่ ถนนพันเจียหยวน เขตฉาวหยาง
– เมื่อ 22 เม.ย. 65 มีสถานะเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ
– เมื่อ 23 เม.ย. 65 รายงานพบว่าผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

ผู้ป่วยรายที่ 14
– ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเสี่ยวเกาเฉ่อ แขวงโต้วเตี้ยน เขตฝางซาน ประกอบอาชีพพนักงานรับส่งอาหารและพัสดุ
– เมื่อ 22 เม.ย. 65 มีสถานะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจหาเชื้อ จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ
– เมื่อ 23 เม.ย. 65 รายงานพบว่าผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

ผู้ป่วยรายที่ 15
– ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เขตชุมชนหนานซินหยวน เขตฉาวหยาง
– เมื่อ 23 เม.ย. 65 มีสถานะเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด เข้ารับการกักตัว และรายงานพบว่าผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

ผู้ป่วยรายที่ 19, 22
– คู่สามีภรรยา ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เขตชุมชนซงหยูหลี่ ถนนพันเจียหยวน เขตฉาวหยาง
– เมื่อ 23 เม.ย. 65 รายงานพบว่าผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

ผู้ป่วยรายที่ 20
– ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ซุนเหอเซียง ถนนคังหยิงเจียหยวน เขตฉาวหยาง
– เมื่อ 23 เม.ย. 65 รายงานพบว่าผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

ผู้ป่วยรายที่ 21
– ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านฟางเจีย เขตฉาวหยาง
เมื่อ 22 เม.ย. 65 มีสถานะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจหาเชื้อ จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ
– เมื่อ 23 เม.ย. 65 รายงานพบว่าผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

ทั้งนี้ กรุงปักกิ่งได้มีการรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อในการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 65 เวลา 22.30 น. เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีรายงานพบผู้ป่วยสะสมรวมทั้งหมดราว 28 ราย โดยพบในกลุ่มอาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พนักงานส่งของ พนักงานซ่อมแซมอาคาร กลุ่มท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และนักเรียน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งกรุงปักกิ่งยังรายงานอีกว่า ขณะนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรค ต้องตั้งต้นหากตรวจพบเร็ว ให้รีบรายงานตัว รีบเข้ารับการกักตัว และรีบเข้ารับการรักษาให้หาย ดำเนินการใช้มาตรการเข้มงวดอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว เริ่มซักถามกรณีผู้ติดเชื้อ พร้อมตรวจสอบบุคคลและสิ่งของที่มีความเสี่ยงอย่างฉับไว ควบคุมจุดเสี่ยงของโรคอย่างเข้มงวด

คณะกรรมการสุขภาพแห่งกรุงปักกิ่งจึงขอแจ้งให้ผู้ที่เคยมีไทม์ไลน์ร่วมกันหรือเคยดำเนินกิจกรรมข้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่ได้รับข้อความป๊อบอัพแจ้งเตือนใน Beijing Health Kit โปรดรีบเข้ารายงานตัวต่อเขตชุมชนหรือหน่วยงาน ให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในทุกกรณี และเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเขตชุมชนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาด จะต้องให้ความร่วมมือเต็มที่ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่แท้จริงและมีประสิทธิภาพ รายงานเส้นทางกิจกรรมของตนตามจริง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว รวมถึงเสริมสร้างความรับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมโรคส่วนบุคคลให้เกิดขึ้นจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

SHARE