【เข้ากรุงปักกิ่ง】มาตรการการเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งสำหรับคนไทย ตั้งแต่ 22 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

【เข้ากรุงปักกิ่ง】มาตรการการเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งสำหรับคนไทย ตั้งแต่ 22 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

เมื่อ 16 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งได้ประกาศปรับเปลี่ยนมาตรการการเดินทางเข้า (กลับ) กรุงปักกิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในปัจจุบัน ดังนี้

เพื่อให้ตรวจพบโรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยกระดับการควบคุมความเสี่ยงของโรคระบาดได้ (1) เมื่อเดินทางเข้า (กลับ) กรุงปักกิ่ง ผู้เดินทางจะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง และมี Health Code ของ Beijing Health Kit ที่เป็นสีเขียว ก่อนเดินทางเข้า (กลับ) กรุงปักกิ่ง

นอกจากนี้ (2) ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 65 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป จนถึงปลายเดือนมีนาคม 65 สำหรับผู้เดินทางที่เดินทางเข้า (กลับ) กรุงปักกิ่ง เมื่อเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้ว จำเป็นจะต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง ภายใน 72 ชั่วโมงด้วย (สำหรับผู้ที่เดินทางระหว่างเมือง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน)

Beijing Health Kit จะถูกนำไปเปรียบเทียบผ่านฐานข้อมูลการตรวจโควิด-19 หากผู้เดินทางไม่สามารถเข้ารับการตรวจได้ตามเวลาที่กำหนด จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวัน

โปรดให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนป้องกัน และข้อความ SMS แจ้งเตือน ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการควบคุมโรค และเมื่อเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้ว ให้ผู้เดินทางแจ้งแก่เขตชุมชน (หมู่บ้าน) หน่วยงาน หรือโรงแรมที่พักอาศัยในทันที รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจโรค การจัดการดูแลสุขภาพ และการควบคุมโรคระบาดอื่น ๆ หากไม่รายงานตัว หรือไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคระบาด ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมาในภายหลัง ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบการกระทำที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

2.1 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งจากต่างประเทศ ปัจจุบัน กรุงปักกิ่งดำเนินมาตรการเบื้องต้นในการควบคุมโรคในรูปแบบ 14+7+7 โดยเมื่อเดินทางเข้าประเทศจีนที่กรุงปักกิ่ง และเข้ารับการกักตัวที่รัฐบาลจัดให้ครบ 14 วันแล้ว ผู้เดินทางต้องกักตัวที่บ้านหรือกักตัวในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ต่ออีก 7 วัน และเมื่อครบ 7 วันแล้ว ผู้เดินทางจะต้องเฝ้าระวังดูอาการต่อเป็นเวลาอีก 7 วัน

2.2 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีน โดยกักตัวหรืออาศัยอยู่ที่นอกกรุงปักกิ่งครบ 21 วัน สามารถเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งได้ และเมื่อเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้ว จะต้องเฝ้าระวังดูอาการต่อเป็นเวลา 7 วัน

2.3 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกกรุงปักกิ่งไม่ครบ 21 วัน และได้เดินทางเข้ากรุงปักกิ่งแล้ว จะต้องกักตัวที่บ้าน หรือในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ต่ออีก 7 วัน และเฝ้าระวังดูอาการต่อเป็นเวลาอีก 7 วัน

• สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
国务院客户端 – State Council App •

 

SHARE