มาตรการการกักตัวล่าสุด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจีน โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่กรุงปักกิ่ง

มาตรการการกักตัวล่าสุด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจีน โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่กรุงปักกิ่ง

May Beijing Rujing

SHARE