【เดินทางเข้าไทย】【Thailand Pass】รายชื่อประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว และมาตรการสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

【เดินทางเข้าไทย】【Thailand Pass】รายชื่อประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว และมาตรการสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

SHARE