【เดินทางเข้าไทย】ยกเลิกการใช้ Fit To Fly สำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

【เดินทางเข้าไทย】ยกเลิกการใช้ Fit To Fly สำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

TH - fit to fly cancellation

SHARE