【สถานที่กักตัว】รายชื่อสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine – GQ)

【สถานที่กักตัว】รายชื่อสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine – GQ)

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐ เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ทุกกรณี โดยนอกจาก สถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) และสถานที่กักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (ALQ) แล้ว ท่านยังสามารถเลือกกักตัวใน สถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine – GQ) ที่ได้รับอนุญาต จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1. ไมด้า กอล์ฟ คลับ กาญจนบุรี (Mida Golf Club Kanchanaburi) จ.กาญจนบุรี               

2. เอเวอร์กรีน ฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท (Evergreen Hills Golf Club and Resort) จ. กาญจนบุรี 

3. สนามกอล์ฟบลูสตาร์กอล์ฟคอร์ส (Blue Star Golf Course) จ. กาญจนบุรี

4. สนาม อาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (Artitaya Country Club) จ.นครนายก

5. บริษัท สว่างรีสอร์ท จำกัด (Sawang Resort Golf Club and Hotel) จ.เพชรบุรี

6. สนามกอล์ฟ อาทิตยา เชียงใหม่ (Artitaya Chiangmai Golf Resort) จ.ลำพูน

ช่องทางการจองและการใช้บริการ GQ

1. ผู้เดินทางสามารถติดต่อสนามกอล์ฟที่ได้รับการรับรองเป็น GQ ตามรายชื่อด้านบนโดยตรง หรือ ติดต่อผ่านบริษัทตัวแทน เพื่อทำการจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้ สนามกอล์ฟจะเป็นผู้กำหนดวันเดินทางมาถึงประเทศไทยให้แก่ผู้เดินทาง เนื่องจาก GQ จะบริหารจัดการผู้เข้าใช้บริการเป็นกลุ่มใหญ่ ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไปถึง GQ ในวันที่ใกล้เคียงกันทั้งกลุ่ม

2. ผู้ใช้บริการ GQ จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านทางอากาศเท่านั้น

3. การจองใช้บริการ GQ จะต้องจองในรูปแบบ GQ Package ซึ่งรวมค่าบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าที่พักสำหรับการกักตัวเป็นเวลา 15 คืน ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน ตลอดระยะเวลาการกักตัว ค่ารถรับส่งจากสนามบินไปยังโรงแรม ค่าตรวจหาเชื้อ COVID-19 และค่าใช้จ่ายในการออกรอบ เป็นต้น

หลักฐานยืนยันจองห้องพักประเภท GQ

1. ผู้ใช้บริการ มีหนังสือยืนยันการใช้บริการ GQ (Confirmation Letter หรือแบบฟอร์ม DHSS/GQ1)

2. ผู้ติดตามผู้ใช้บริการ มีหนังสือรับรองการเป็นผู้ติดตามผู้ใช้บริการ GQ (Affidavit of Support หรือแบบฟอร์ม DHSS/GQ2)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

Golf Quarantine - GQ

SHARE