ขอเชิญคนไทยในจีนเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ด้านการจัดการสุขภาพจิต “เครียดแต่สู้ไหว ฝึกวิชาใจรับมือโควิด-19” ฟรี!

ขอเชิญคนไทยในจีนเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ด้านการจัดการสุขภาพจิต “เครียดแต่สู้ไหว ฝึกวิชาใจรับมือโควิด-19” ฟรี!

 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน โรงพยาบาลกรุงเทพ และ Member of BDMS ขอเชิญคนไทยในจีนเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ด้านการจัดการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี!) ในหัวข้อ

“เครียดแต่สู้ไหว ฝึกวิชาใจรับมือโควิด-19″
ผ่านระบบ ZOOM
ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
เวลา 14.00 – 16.30 น. (เวลาจีน)
บรรยายโดยนายแพทย์อโณทัย สุ่นสวัสดิ์
ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้โดยการสแกน QR Code
หรือสามารถเข้าฟังบรรยายออนไลน์ฟรีผ่าน Zoom Meeting ID: 882 6551 1535

SHARE