สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

Royal Thai Embassy, Beijing


Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in /home/348433.cloudwaysapps.com/vnpeebzawh/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2030

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in /home/348433.cloudwaysapps.com/vnpeebzawh/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2030

Warning: mysqli_real_connect(): (HY000/2002): Connection refused in /home/348433.cloudwaysapps.com/vnpeebzawh/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1633

Notice: wpdb นั้นถูกเรียก อย่างไม่ถูกต้อง wpdb ต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำหรับใช้กับการออก โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดในเวิร์ดเพรส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม! (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 3.6.0.) in /home/348433.cloudwaysapps.com/vnpeebzawh/public_html/wp-includes/functions.php on line 4992

Notice: wpdb นั้นถูกเรียก อย่างไม่ถูกต้อง wpdb ต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำหรับใช้กับการออก โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดในเวิร์ดเพรส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม! (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 3.6.0.) in /home/348433.cloudwaysapps.com/vnpeebzawh/public_html/wp-includes/functions.php on line 4992

Note from the Prime Minister of Thailand to the Premier of the State Council of China on the situation caused by the spread of noval coronavirus

Note from the Prime Minister of Thailand to the Premier of the State Council of China on the situation caused by the spread of noval coronavirus

SHARE