[ยกเลิกชั่วคราว] มาตรการการกักตัวล่าสุดสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ เมื่อเดินทางจากจีนเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย. 64 นี้

[ยกเลิกชั่วคราว] มาตรการการกักตัวล่าสุดสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ เมื่อเดินทางจากจีนเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย. 64 นี้

สำหรับมาตรการการกักตัวล่าสุด 
โปรดตรวจสอบ ประกาศ ณ วันที่ 30 เม.ย. 64

quarantine 10 days thai
quarantine 10 days chinese
quarantine 10 days english

SHARE