ยกระดับมาตรการการกักตัวเป็น 14 วัน สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในทุกกรณี

ยกระดับมาตรการการกักตัวเป็น 14 วัน สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในทุกกรณี

quarantine in Thailand

ประกาศ ยกระดับมาตรการการกักตัวเป็น 14 วัน สำหรับผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าไทยจากต่างประเทศในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

14 days quarantine resume TH

SHARE