【คนไทยในจีน】เตือนภัยคนไทย! โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลสำคัญ

【คนไทยในจีน】เตือนภัยคนไทย! โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลสำคัญ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้รับแจ้งว่า ขณะนี้มีข้อความแจ้งเตือน/โทรศัพท์มิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลสำคัญของประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จึงขอแจ้งเตือนคนไทยในจีนทุกท่าน (1) ให้ระมัดระวังอย่าให้ข้อมูลสำคัญ อาทิ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับคนแปลกหน้าเด็ดขาด และ (2) ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องทุกครั้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนเสมอ

หากคนไทยมีกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสายด่วนคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้ที่ (๘๖) ๑๕๗-๒๗๓๑-๒๕๓๑

ข้อมูลอ้างอิงจาก 泰王国驻成都总领事馆

SHARE