【คนไทยกลับไทย】ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีนและฮ่องกง – อัปเดต 1 เม.ย. 65

【คนไทยกลับไทย】ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีนและฮ่องกง – อัปเดต 1 เม.ย. 65

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำขั้นตอนเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทยในจีนและฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบัน มาตรการในการกักตัวสำหรับทั้งคนไทยและคนต่างชาติมีทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

1. Test and Go (Exemption from Quarantine) – รูปแบบ Test and Go (ได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัว)

2. Sandboxes – รูปแบบ Sandbox ในพื้นที่/จังหวัดที่ได้รับการกำหนด

3. Alternative Quarantine (AQ) – เข้ารับการกักตัว 5 วัน ตามเงื่อนไข

ผู้เดินทางสามารถศึกษาเงื่อนไขและรูปแบบการกักตัวได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และเมื่อผู้เดินทางเลือกได้แล้วว่าตนจะเข้ารับการกักตัวในรูปแบบใด ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนเพื่อขอ Thailand Pass และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ tp.consular.go.th

- English/Chinese -

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการขอ Thailand Pass

SHARE