【คนไทยกลับไทย】ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีนและฮ่องกง – อัปเดต 5 พ.ย. 64

【คนไทยกลับไทย】ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีนและฮ่องกง – อัปเดต 5 พ.ย. 64

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำขั้นตอนเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทยในจีนและฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินทางกลับไทย

wechat

SHARE