มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย Thailand Entry Measures ตั้งแต่ 10 มกราคม 2566(TH/EN)

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย Thailand Entry Measures ตั้งแต่ 10 มกราคม 2566(TH/EN)

มาตรการนี้เป็นมาตรการสำหรับคนต่างชาติเท่านั้น 

คนไทยสามารถเดินทางกลับไทยได้ตามปกติและไม่ต้องแสดงเอกสารวัคซีนหรือเอกสารประกันภัย

SHARE