ThailandPlus แอปพลิเคชั่นที่ต้องดาวน์โหลดก่อนเข้าประเทศไทย

ThailandPlus แอปพลิเคชั่นที่ต้องดาวน์โหลดก่อนเข้าประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThailandPlus ก่อนการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยผู้เดินทางจะต้องแสดงแอปพลิเคชั่น ThailandPlus นี้ ร่วมกับเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ในการเข้าราชอาณาจักรด้วย

ขั้นตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น ThailandPlus

1. ผู้เดินทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThailandPlus ลงในโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่จะเดินทางมายังประเทศไทย ผ่าน App Store, Huawei App Gallery และ Google Play Store

ThailandPlus Application

2. หน้าแรกของแอปพลิเคชั่น ผู้เดินทางกดรับทราบ “นโยบายความเป็นส่วนตัว”

ThailandPlus

ผู้เดินทางควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการอย่างรอบคอบ ซึ่งข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันในทางกฎหมายเมื่อท่านเข้าใช้งาน แอปพลิเคชั่นนี้เป็นระบบเฝ้าระวังเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศไทย เป็นเครื่องมือที่ช่วยรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อท่านได้อ่านนโยบายนี้โดยตลอด และกดปุ่มยอมรับแล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายนี้

3. เปลี่ยนรูปโพรไฟล์ และอนุญาตการเข้าถึงการใช้งานกล้อง

ThailandPlus

ข้อควรระวังในการเปลี่ยนรูปโพรไฟล์
• กรณีเลือกรูป Profile จาก Gallery ต้องเลือกรูปหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน
• กรณีถ่ายรูปใหม่ ต้องถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นกันแดดสีดำ (สามารถใส่แว่นสายตาได้)

4. กรอกหมายเลขอ้างอิง (Reference ID) และหมายเลข COE (COE ID) ลงไปตามรูปภาพ

ThailandPlus

หมายเหตุ:
1. หมายเลขอ้างอิง (Reference ID) มีจำนวน 6 หลัก และเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ระบบสร้างขึ้นมาเมื่อตอนที่ผู้เดินทางขอ COE
2. หากกรอกข้อมูลผิด 3 ครั้ง บัญชีจะถูกล็อกเป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นจะสามารถกลับมากรอกข้อมูลได้อีกครั้ง

5. หากลืมหมายเลขอ้างอิง (Reference ID) สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ระบบ COE Online

ThailandPlus

6. อนุญาตให้เปิดการใช้งาน GPS และ Bluetooth เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน

ThailandPlus

SHARE