วิธียื่นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (vaccination certificate) สำหรับบุคคลทุกสัญชาติ

วิธียื่นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (vaccination certificate) สำหรับบุคคลทุกสัญชาติ

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

SHARE